สถานที่ตั้ง ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-0543
โทรสาร : 0-4381-0620
E-mail : admin@sesao24.go.th
เว็บไซต์ https://www.sesao24.go.th