เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ดาวน์โหลด        ปีการศีกษา    2557
ดาวน์โหลด        ปีการศีกษา    2558
ดาวน์โหลด        ปีการศีกษา    2559
ดาวน์โหลด        ปีการศีกษา    2560
ดาวน์โหลด        ปีการศีกษา   2561
ดาวน์โหลด        ปีการศีกษา   2562


    

เอกสารข้อมูลสารสนเทศ  ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ปีการศึกษา  2558    ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา  2559    ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา  2560    ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา  2561    ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2562    ดาวน์หลด
ปีการศึกษา  2563    ดาวนโหลด
ปีการศึกษา  2564    ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลด