เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ดาวน์โหลด ปีการศีกษา 2557
ดาวน์โหลด ปีการศีกษา 2558
ดาวน์โหลด ปีการศีกษา 2559
ดาวน์โหลด ปีการศีกษา 2560
ดาวน์โหลด ปีการศีกษา 2561
ดาวน์โหลด ปีการศีกษา 2562


เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2562 ดาวน์หลด
ปีการศึกษา 2563 ดาวนโหลด
ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด